Language

Trotse certificaathouders

Op het asielzoekerscentrum Bosrandweg is een groep vrijwilligers van Welkom in Wageningen actief die een veelzijdig Fietscentrum aan de gang houdt. Naast de bestaande fietsles en fietsuitleen is er sinds kort ook verkeersles. Daarvoor zijn de eerste certificaten uitgereikt.

Lessen
Vanaf het voorjaar van 2017 worden er 2x per week fietslessen (praktijkles) aangeboden aan de bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC). De vrijwilligers bieden nu ook verkeerslessen (theorie over verkeersregels en verkeersborden). Deze lessen en de toets zijn gebaseerd op de les- en examenstof van Veilig Verkeer Nederland aangevuld met informatie van de wijkagent (zie foto 1).”.
De praktijklessen en theorielessen worden afgesloten met een toets. Slagen de bewoners hiervoor, dan ontvangen zij een Fietscertificaat (praktijk) en een certificaat Basiskennis verkeersregels (theorie). Zo kunnen de bewoners verantwoord deelnemen aan het verkeer. De eerste ervaringen zijn zeer positief (zie foto 2).

Ook de kinderen op de basisschool in het AZC krijgen 1x per week les. Vrijwilliger Lenka verzorgt deze fietslessen: “Het ene kind is een ware fietsacrobaat, terwijl een klasgenootje het fietsen nog moet leren. Dat was in het begin een lastige puzzel, want hoe hou je ze allemaal bij de les? Daarbij, elke keer hetzelfde parcours fietsen vinden kinderen saai… Inmiddels hebben we een gevarieerd programma waar iedereen plezier heeft: fietsen-met-muziek, estafette, parcours met stopwatch, en ‘restaurant’ (glazen, bordjes en eieren van tafel naar tafel brengen).  Volgens de juffen is ‘Bicicletta’ de favoriet van de week!”

Uitleen
Het behalen van beide certificaten is voorwaarde om gebruik te mogen maken van de fietsuitleen. De bewoners kunnen 1x per week een fiets lenen waarmee ze naar de stad kunnen, bijvoorbeeld om bij de supermarkt inkopen te doen. Met de fiets zijn ze in een kwartier van het asielzoekerscentrum in de stad. Te voet duurt dat zeker een uur.
Vrijwilliger Renée is al sinds het begin actief bij de fietsuitleen. Ook zorgt zij voor kleine reparaties aan de uitleen- en lesfietsen. “Vaak staan de bewoners bij de start van de uitleen al in de rij, zoveel animo is er. Maar soms hebben we gewoon te weinig fietsen om er iedereen een te kunnen uitlenen”.

Vrijwilligers welkom!
Vrijwilliger Bert is vanuit Welkom in Wageningen de coördinator van het Fietscentrum en zorgt ervoor dat het organisatorisch een beetje soepel verloopt. “Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! In het team hebben we al studenten, werkenden, gepensioneerden, van jong tot oud (19-85 jaar). Kom vooral een paar keer meedraaien om te zien of het bevalt. We werken je in met een rondleiding over het terrein, kennismaking met het betrokken COA-personeel en persoonlijke ondersteuning bij de activiteiten. En er is veel informatie op schrift. Een nieuwe vrijwilliger kan daarmee dus zo aan de slag.” Wil je ook als vrijwilliger aan de slag bij het fietscentrum, meld je dan aan bij Bert van Straten, bvs.zorgeloos@hccnet.nl, 0317 410910 of bij info@welkominwageningen.nl.

Meer info?
Je kunt een uitgebreide beschrijving vinden op de website van de vrijwilligerscentrale http://www.vrijwilligwageningen.nl/vrijwilligerswerk/aanbod-vacatures/  en zoek dan bij organisaties naar Welkom in Wageningen. Kijk voor deze en andere activiteiten die Welkom in Wageningen ontplooit op de website of de facebook pagina (https://www.welkominwageningen.nl/nl/ of https://www.facebook.com/welkominwageningen ).

Organisatie

Welkom in Wageningen

Contact

wiw.maatjes@gmail.com

Meedoen

Als maatje vervul je een belangrijke rol in iemands leven. Doe je mee? Neem dan contact op en we overleggen wat de mogelijkheden zijn.