Language

Steun ons!

Word supporter van Welkom in Wageningen en maak vandaag nog een bijdrage over op IBAN NL96 TRIO 03910 80 679

Wat is ons doel?

Ons doel is een snelle integratie van nieuwe Wageningers. Deze nieuwe stadgenoten bouwen in Wageningen een bestaan op. Dat is lastig, want vaak hebben ze weinig contacten met Nederlanders.  Welkom in Wageningen bevordert contacten en wederzijds begrip tussen oude en nieuwe bewoners. Daarnaast bieden we vluchtelingen in de Wageningse noodopvang mogelijkheden om actief te zijn en kennis te maken met de Nederlandse samenleving.

“Ik ben om veiligheidsredenen Iran ontvlucht. Hier heb ik een nieuw leven opgebouwd met mijn gezin. We zijn heel goed opgevangen in Wageningen en dat gun ik anderen ook." – Masood Eslami, eigenaar van de Chipshop en een van de initiatiefnemers van Welkom in Wageningen.

Wat doen we?

Welkom in Wageningen is een netwerk waarin ruim 200 vrijwilligers  actief zijn. We zijn maatje en helpen met het leren van de taal. We laten de vluchtelingen en nieuwe Wageningers kennis maken met  onze maatschappij. We verzamelen en onderhouden tweedehands fietsen en  brengen vluchtelingen naar de markt om boodschappen te doen of naar THUIS voor ontmoetingen.  In onze kookclub koken vluchtelingen, statushouders en Wageningers samen een maaltijd voor zo’n dertig deelnemers.  En we doen heel veel meer. Als je ook vrijwilliger wilt worden, stuur ons dan een mail. Heb je geen tijd, maar wil je wel bijdragen? Steun ons dan financieel.

“Het enige dat helpt is intensief contact. Als je wilt dat statushouders onze waarden overnemen, dan moet je ze niet alleen les geven. Je moet ze mee naar huis nemen, omringen, laten zien hoe wij het doen. Een inburgeringscursus is echt niet genoeg." – Lian Priemus, onderzoeker en televisiemaker

Waar is geld voor nodig?

De inzet van alle vrijwilligers is verreweg het grootse kapitaal van Welkom in Wageningen. Maar er is ook geld nodig. Voor trainingen van maatjes in interculturele communicatie, zodat ze beter toegerust zijn om lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. Voor het onderhoud van de fietsen, de kosten van maaltijden of vervoer tussen de noodopvang en de stad.

Word supporter van Welkom in Wageningen. Doneer op IBAN NL96 TRIO 03910 80 679.

Organisatie

Welkom in Wageningen

Contact

welkominwageningen@gmail.com

Meedoen

Word supporter van Welkom in Wageningen en maak vandaag nog een bijdrage over op IBAN NL96 TRIO 03910 80 679.