Language

Bestuursverantwoording

De stichting heeft de ANBI-status (in behandeling), wij hebben geen winstoogmerk. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. Wij ontvangen geen vacatiegeld of andere bijdragen voor onze activiteiten in het kader van de stichting Welkom in Wageningen. Gemaakte onkosten worden op declaratiebasis vergoed en verwerkt in de Jaarrekening.


Doelstelling

Stichting Welkom in Wageningen bundelt en ondersteunt initiatieven van Wageningse burgers t.b.v. vluchtelingen, zowel voor bewoners van de AZC’s de Leemkuil en de Bosrand als voor Wageningse statushouders. Wij ondersteunen deze initiatieven, waar mogelijk en noodzakelijk, financieel en organisatorisch. Zo verwerven wij subsidies en sponsorgelden en zijn wij een georganiseerde gesprekspartner van bijv. gemeente, COA en VWON. Ook gaan wij in gesprek met Wageningers die hun vraagtekens hebben bij de opvang van vluchtelingen om twijfels en onzekerheden waar mogelijk weg te nemen.
Als u een suggestie heeft voor een project met vluchtelingen, mail of bel ons dan.Onze activiteiten 

Welkom in Wageningen organiseert en ondersteunt activiteiten waar zowel Wageningers als vluchtelingen aan deel nemen.

Op de Wageningse asielzoekerscentra regelen onze Wageningse vrijwiillgers:

 • Het fietsencentrum:
  • Fietsuitleen: door ons ingezamelde fietsen worden uitgeleend aan de bewoners zodat zij boodschappen kunnen doen in de stad. Kleinere fietsreparaties worden door onze vrijwilligers gedaan.
  • Fietslessen: er worden fietslessen en verkeerslessen gegeven. Deze lessen zijn ontwikkeld door onze vrijwilligers.
  • Fietsexamen: De praktijk- en theorielessen worden afgerond met een fietsexamen.
 • Peuteropvang: drie ochtenden per week vangen onze vrijwilligers de peuters op.
 • Creatieve activiteiten voor de bewoners.
 • Taallessen: Voor nieuwkomers is het van belang om z.s.m. Nederlands te leren. Zo kunnen ze contacten leggen. Onze vrijwilligers oefenen eenvoudige woorden en zinnen met de bewoners.
 • De pendeldienst maakt het mogelijk dat bewoners op woensdag en zaterdag naar de markt kunnen gaan om boodschappen te doen.
 • Omdat de asielzoekers vaak lange tijd in de Wageningse centra verblijven, doen velen mee aan het Buddy project.

Voor een goed contact tussen Wageningers en statushouders organiseren wij:

 • Het buddy-project: onze maatjes ondernemen sociale activiteiten met statushouders en geven een laagdrempelige mogelijkheid om Nederlands in de praktijk te oefenen.
 • Gezamenlijke maaltijden, waarbij Wageningers en vluchtelingen elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.
 • Bijeenkomsten van de vrouwengroep in een wijkhuis.
 • De Rotary nam een jaar lang een vijftal vluchtelingen onder hun hoede.
 • Zodra we de middelen daartoe hebben, willen we buurtdialoog sessies van statushouders met buurtbewoners opzetten.

Daarnaast is Welkom in Wageningen gesprekspartner voor diverse partijen:

 • We spreken met statushouders om hun behoeften, problemen en succesvolle initiatieven en interventies in kaart te brengen.
 • We zijn contactpersoon voor onze vrijwilligers en ondersteunen hen waar nodig en mogelijk.
 • We nemen deel aan diverse markten, open dagen en evenementen en we bezoeken organisaties en instellingen om over onze activiteiten te vertellen en bijvoorbeeld sponsoring te verwerven of vrijwilligers te werven. Zo spreken we o.a. kerken, Rotaries, ondernemers. Met het Werkpunt maakten we afspraken om de ingezamelde fietsen op te knappen.
 • We zijn formeel gesprekspartner voor gemeente, Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland (VWON). We doen mee met de Ontwikkeltafel.
 • We informeren geïnteresseerden via social media, website, nieuwsbrief en persberichten.

 

Financiële verantwoording

Stichting Welkom in Wageningen

Opgericht 4 december 2015
RSIN/ANBI nr. 855794008
SBI-code: 88993 Lokaal welzijnswerk
KvK 64712028
IBAN NL96 TRIO 03910 80 679

Contact

Bezoekadres: Churchillweg 29 F, 6707JA Wageningen
Postadres: Ooststeeg 29, 6708AN Wageningen
Telefoon: 0622527690
Email: info@welkominwageningen.nl

Bestuur

• Mw. Sandra Labree, voorzitter
• Dhr. Jack Bogers, secretaris/penningmeester
• Mw. Pauline van Tuyll, bestuurslid
• Dhr. Masood Eslami, bestuurslid