Language

Vervoer

In de beide AZC’s die Wageningen kent, wonen gemiddeld 600 vluchtelingen: vrouwen, mannen, kinderen, alleenstaanden, koppels en gezinnen. AZC De Leemkuil ligt niet bepaald op loopafstand van de Wageningse binnenstad.

Daarom organiseren we op woensdag en zaterdag een pendeldienst tussen de Leemkuil en het centrum van Wageningen, zodat de bewoners op de markt boodschappen kunnen doen. In Coronatijd was dit aanbod onmogelijk vol te houden, maar we werken aan hervatting van de pendeldienst met in achtneming van de geldende Covid-maatregelen.

Ria Wigt (foto) coördineert het vervoer namens Welkom in Wageningen en zij doet dat met hart en ziel.

Wil je ook een keer rijden en ouders en hun kinderen naar creatieve activiteiten in de stad te brengen? Of naar het sportveld? Of naar het Wijkcentrum voor een gezamenlijke maaltijd? Stuur ons dan een mail onder vermelding van ‘ik help graag met vervoer”. Dan krijg je eens in de zoveel tijd een mailtje of je in de gelegenheid bent om te rijden.

Organisatie

Welkom in Wageningen

Contact

welkominwageningen@gmail.com

Meedoen

Wil je op de mailinglijst voor vervoer? We zijn je heel dankbaar!