Language

Samen bouwen

Het aanbod van betaalbare woningen is niet zo groot. Architect Pieter Roza kwam daarom op het idee om samen met statushouders een leegstaand gebouw op te knappen en voor bewoning geschikt te maken. In voormalige kinderopvang De Kleine Wereld in de Nude gaan we 6 appartementen realiseren. Hier komen vijf gezinnen die verbllijfsvergunning hebben en één Wagenings huishouden te wonen.
De nieuwe bewoners werken onder begeleiding van een professionele hoofdaannemer. Zo leren de statushouders een vak en ook de Nederlandse taal. Het Huis van de Wijk staat klaar om hen een warm welkom te heten.

Ontwerpburo Roza heeft een wens: ‘Pakt het positief uit dan kunnen we deze formule herhalen in andere gebouwen en gemeenten.’

Organisatie

Ontwerpburo Roza

Sandra Labree

Herenstraat 32

6701 DL Wageningen

Contact

(0317) 465 880

sandra@ontwerpburo-roza.nl

www.ontwerpburo-roza.nl

 

Meedoen

Wil je meedoen, meehelpen of bijdragen aan dit initiatief? Neem dan contact op en we overleggen wat de mogelijkheden zijn.