Language

De Kleine Wereld

Woonwerkplaats De Kleine Wereld is een bijzonder initiatief in Wageningen, ontstaan vanuit de droom om een snelle integratie van vluchtelingen mogelijk te maken. ‘Als we samen met statushouders woningen realiseren in een leegstaand pand’, dromen de initiatiefnemers eind 2015, ‘dan bieden we ze een werkervaringsplek, een plek om de taal te leren en een netwerk op te bouwen én uitzicht op eigen woonruimte.’

De sleutel tot succes is actie. De initiatiefnemers, architect Pieter Roza en zijn collega, projectleider Sandra Labree, zetten hun ideeën op papier en weten mensen te enthousiasmeren. De gemeente stelt de leegstaande kleuterschool De Kleine Wereld in de wijk De Nude beschikbaar. Het rondkrijgen van de financiering vraagt meer geduld en veel doorzettingsvermogen. Drie jaar later kan de bouw eindelijk beginnen, dankzij leningen van protestantse kerken en welwillende particulieren.

De Kleine Wereld gaat in januari 2019 van start als een werkervaringsplek voor statushouders en transformeert in zestien maanden tot een woonplek voor statushouders en een wegwijsbewoner. Statushouders verbouwen - samen met vrijwilligers en onder begeleiding van een aannemer – de kleuterschool tot een woonplek met zes appartementen. Ze leren het vak en maken kennis met Nederlandse gewoonten en de wijk. Dankzij taallessen op locatie verrijken ze hun kennis van de Nederlandse taal.
Op 1 mei 2020 is de oplevering. Vijf vluchtelingen en hun gezinnen en een wegwijsbewoner krijgen de sleutel van hun nieuwe appartement.

Daarmee is het project niet ten einde. In 2021 leggen de bewoners samen met andere Wageningers een gemeenschappelijk tuin aan. Ook op de dag van vandaag is er genoeg te doen, denk aan onderhoud van het gebouw, het bewerken van de moestuin en het bedenken van activiteiten met de buurt. Wilt u bijdragen? Iedere hulp is welkom.

Lees meer op www.stichtingdekleinewereld.nl of mail: info@stichtingekleinewereld.nl Stichting De Kleine Wereld heeft geen winstoogmerk, wel een ANBI-status.

Organisatie

Woonwerkplaats De Kleine Wereld

Industrieweg 27

Wageningen

Contact

06 2868 3171

info@stichtingdekleinewereld.nl

www.stichtingdekleinewereld.nl

 

Meedoen

Wil je meedoen, meehelpen of bijdragen aan dit initiatief? Neem dan contact op en we overleggen wat de mogelijkheden zijn.