Language

Samen bouwen

Het aanbod van betaalbare woningen is niet zo groot. Architect Pieter Roza, vrijwilliger bij Welkom in Wageningen, kwam daarom op het idee om samen met statushouders een leegstaand gebouw op te knappen en voor bewoning geschikt te maken.
In voormalige kinderopvang De Kleine Wereld in de Nude worden 6 appartementen gerealiseerd. Hier komen vijf gezinnen die verbllijfsvergunning hebben en één Wagenings huishouden te wonen.
De statushouders werken onder begeleiding van een professionele hoofdaannemer. Zo leren ze een vak en ook de Nederlandse taal. Het Huis van de Wijk staat klaar om hen een warm welkom te heten.

Om het pand te kunnen aankopen en verbouwen is Stichting Woonwerkplaats De Kleine Wereld opgericht door een enthousiaste groep betrokkenen. In januari 2019 startte de bouw. ‘Pakt het positief uit dan kan deze formule worden herhaald in andere gebouwen en gemeenten.’

Meer informatie over dit bijzondere project vind je op www.stichtingdekleinewereld.nl 

Organisatie

Woonwerkplaats De Kleine Wereld

Industrieweg 27

Wageningen

Contact

06 2868 3171

info@stichtingdekleinewereld.nl

www.stichtingdekleinewereld.nl

 

Meedoen

Wil je meedoen, meehelpen of bijdragen aan dit initiatief? Neem dan contact op en we overleggen wat de mogelijkheden zijn.